Контакти

5000 гр.Велико Търново
ул.Никола Златарски 21
Надморска ширина    43°05’03.5″N Надморска височина 25°38’23.8″E

ЗА НАВИГАЦИЯ ПОЛЗВАЙТЕ АДРЕС:

                УЛ.РЕЗЕРВОАРСКА 1

За контакти :

062 625 182
0889 744 410

e-mail: slavianska_@abv.bg

HotelsCombined